Proje geliştirme

Biyokütle ısı santralleri ve kojenerasyon santralleri, motorlu kojenerasyon santralleri, Waste to Energy tesisleri ve yakıt fabrikaları için farklı tesislerde dünya çapında uygun projeler geliştiriyoruz. Burada sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı değiliz.

Bu proje aşamasında teknoloji, yakıt ve hammadde tedariki, finansman, izin ve planlamadan gerçekleştirme aşamasına ve ardından tesislerin işletilmesine varana dek tüm konulara odaklanıyoruz.

Hizmetlerimiz, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki çalışma aşamalarını kapsamaktadır:

  • Yakıt tedariki, yönetimi ve lojistiği
  • Tasfiye yönetimi ve lojistiği
  • Tesis yeri arama
  • Fizibilite çalışmaları
  • Finansman yönetimi

 
tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*