Bina hizmetleri ve enerji danışmanlığı

  Elektrik ve ısı üretimi için yenilenebilir enerjilerden faydalanmanın yanı sıra teknik bina donanımına yönelik gereklilikler giderek daha fazla karmaşık hale gelmektedir. Bina hizmetleri, enerji ihtiyacınızın asgariye indirilmesi ve enerji performans sertifikalarının hazırlanması (tüketim ve ihtiyaç sertifikaları) konularında uzmanlaştık. Enerji performans sertifikalarının sonuçlarını esas alarak enerji tasarrufu ve CO2 azaltımı ile ilgili konseptler geliştiriyoruz.

transmissionsverluste-mittel.gif

tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*