Biyokütle kojenerasyon santralleri

van Roje Biyokütleden elektrik ve ısı üretimi, şirketimizin en önemli ayaklarından biridir. Biyokütle ısı santralleri ve biyokütle kojenerasyon santrallerinin planlanması, yönetimi ve bakımı konusunda  Plant Engineering GmbH deneyimli ve uzman ortağınızdır. Mühendislerimiz ağırlıklı olarak bu tür tesislerin işletiminde görev almıştır.

Yakıt anlamında hem katı, hem de sıvı biyokütle üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Katı biyokütle dendiğinde sadece ağaç değil, aynı zamanda tahıl, üzüm posası, vb. gibi başka ürünleri de anlıyoruz. Sıvı biyokütle kapsamında da hayvansal yağlar ve bitkisel yağlar ve gresleri kabul ediyoruz. Özel olarak sadece taze biyokütle alanına değil, aynı zamanda, enerjik değerlendirme öncesinde bir veya birkaç yaşam çevrimini tamamlamış biyojenik atık malzemelerin enerjik değerlendirilmesi konusuna da odaklanıyoruz.

 

Bu konudaki faaliyetlerimiz, diğer alanlardaki faaliyetlerle örtüşmektedir ve aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Projelendirme
 • Konsept ve fizibilite çalışması
 • Ön planlama ve taslak planlaması
 • İzin planlaması
 • Uygulama planlaması
 • Münferit işlemlerin ihaleleri
 • İhale aşamasında karar verme
 • Proje koordinasyonu
 • İnşaat denetimi
 • Devreye alma
 • İşletim desteği
 • Bakım çalışmaları
van Roje van Roje van Roje
tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*