• Planung

  • Entwicklung

  • Projektsteuerung

Dr. Stefan Döring'in "Enerji kaynağı olarak peletler" adlı teknik kitabının yayınlanması

Ahşap pelet üretim tesisleri ve biyokütle kojenerasyon santrallerinin uygulamadaki işletim ve inşası konularındaki deneyimlerinin sağladığı motivasyon ile Bay Dr. Döring "Enerji kaynağı olarak paletler - Teknoloji ve Uygulama" kitabını tamamladı.

Kitap, Kasım 2010'dan itibaren Springer Verlag tarafından piyasaya sunulacak.

Bu uygulama odaklı kitapta, yenilenebilir hammaddelerle peletleme teknolojisi ve peletlerin kullanılması açıklanmaktadır. Bay Dr. Döring, ahşap dışında hangi biyokütlelerin peletleme için uygun olduğunu, bunların nasıl üretildiğini ve enerji üretiminde pelet şeklinde nasıl kullanılacağını açıklıyor. Yakma, gazlaştırma ve peletleme proseslerinin esaslarıyla başlayan kitapta farklı teknolojiler açıklanıyor. Pelet üretimine yönelik tesislerin planlama, hayata geçirme işlemleri ve ekonomiklik özellikleri de açıklanıyor. Ek bölümünde, tesis konseptleriyle ilgili önemli uyarılar, örnek hesaplamalar, adres listeleri, dönüştürme tabloları, hesaplama formülleri yer almaktadır.

 

buch_doeringbuch_doering_2

tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*