• Planung

  • Entwicklung

  • Projektsteuerung

Plant Engineering firması, Bisingen merkezli Kornak GmbH'den Rusya Khabarovsk bölgesinde yıllık kapasitesi 240.000 t olan bir pelet üretim tesisinin planlanması işini aldı

 Plant Engineering Mühendislik Bürosu, uzun yıllardan beri pelet üretim tesisleri ve kojenerasyon santrallerinin planlanması ve işletim danışmanlığı konusunda lider konumundadır. Şirketin planlamasını yaptığı tüm tesisler işletimdedir. Mevcut müşteriler, orta ölçekli işletmeler ve kereste fabrikası sahiplerinden ziyade yatırımcılardır. Şirket, Mart ayında Rusya'da 240.000 t/a kapasiteli bir pelet üretim tesisinin planlanmasıyla ilgili sözleşme imzaladı. Kurutma için diğer bileşen, ısı üretimidir. Tesis, lojistik açıdan optimum bağlantılı bir kereste fabrikasında bulunmaktadır.

 

tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*