• Planung

  • Entwicklung

  • Projektsteuerung

Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG firması, Plant Engineering'i gazlı bir BHKW'nin planlanması işiyle görevlendirdi

Burada söz konusu olan tesis, gücü yaklaşık 2 MWel olan bir blok kojenerasyon santralidir. Buna paralel olarak bir bina ısıtma sistemi için ısıtma konsepti oluşturulacak.

Diğer bir seçenek olarak bir absorpsiyonlu soğutma sisteminin kullanımı incelenecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*